Šole, ki nam zaupajo.

Seznam šol in vrtcev, ki so bili del znanstvene pustolovščine v šolskem letu 2022/2023:

 

Osnovna šola Hudinja

Osnovna šola Ljubečna

Osnovna šola Komenda Moste

Osnovna šola Pod goro

Osnovna šola Dušana Flisa Hoče

Osnovna šola Štore

Osnovna šola Vojnik

III. osnovna šola Celje

Osnovna šola Frana ROsnovna šolaa Celje

Osnovna šola Toneta Okrogarja

Osnovna šola Lava

Osnovna šola Cerkvenjak

Osnovna šola Brežice

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur

Osnovna šola Oplotnica

Osnovna šola Draga Kobala MB

Osnovna šola Braslovče

Osnovna šola Odranci

I. osnovna šola Celje

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Osnovna šola Olge Meglič Ptuj

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje

Osnovna šola Artiče

Osnovna šola Murska Sobota

Osnovna šola Stročja vas

Osnovna šola Domžale

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva

Osnovna šola Fram 

Osnovna šola Otočec

Osnovna šola Vide Pregarc

Osnovna šola Frana Krajnca

Osnovna šola Grm

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha ŠOsnovna šolatanj

Osnovna šola Zreče

Osnovna šola Železniki

I. osnovna šola Žalec

Osnovna šola Koroški jeklarji

Osnovna šola Šmartno na Pohorju

Osnovna šola Globoko

Osnovna šola Slivnica pri Celju

Osnovna šola Videm pri Ptuju

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Osnovna šola  Angela Besednjaka MB

Osnovna šola Šmarje pri Kopru

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 

Osnovna šola Mozirje

Osnovna šola Šentilj 

Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje

Osnovna šola Jakobski Dol

Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Osnovna šola Franc Rozman Stane

Osnovna šola Sveta Trojica

Osnovna šola Loče

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju

Osnovna šola Šentjernej

Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče

Osnovna šola Divača

Osnovna šola Livada Velenje

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje

Osnovna šola Žiri

Center za sluh in govor MB

Osnovna šola Petrovče

Osnovna šola Šalek

Osnovna šola Frana Roša Celje

Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Osnovna šola Cerklje ob Krki

Osnovna šola Gornja Radgona

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj

II. osnovna šola Celje

Osnovna šola Dobrepolje

Osnovna šola Frankolovo

Osnovna šola Dobrova

Osnovna šola Rogatec

Osnovna šola Velika Nedelja

Osnovna šola Vodice

Osnovna šola Podbočje

Osnovna šola Rečica ob Savinji

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Osnovna šola Prebold

Osnovna šola Slivnica pri Mariboru

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

I. osnovna šola Slovenj Gradec

Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad

Osnovna šola Gorišnica

Osnovna šola Mladika Ptuj

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Osnovna šola Zalog

III. osnovna šola Rogaška Slatina

Osnovna šola Polje

Osnovna šola Rače 

Osnovna šola Dravlje

Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake

Osnovna šola II. MS

Osnovna šola Rimske Toplice

Osnovna šola Radlje ob Dravi

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Osnovna šola Frana Malgaja

Osnovna šola Dobje 

Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek

Osnovna šola Kobarid 

Osnovna šola Poljčane

Osnovna šola AMS Vrhnika

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Osnovna šola Kidričevo 

Osnovna šola Podzemelj

Osnovna šola Glazija

Osnovna šola Kapela

Osnovna šola Žirovnica

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Osnovna šola Brezno Podvelka 

Osnovna šola Šmarje Sap

Osnovna šola Dobrna

Osnovna šola Cirkovce

Osnovna šola Franceta Prešerna MB

Osnovna šola Raka

Osnovna šola Voličina

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

Osnovna šola Pirniče

Osnovna šola Dolenjske Toplice

Osnovna šola Kašelj

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Osnovna šola Križe

Osnovna šola Kungota

Osnovna šola Malečnik

Osnovna šola Lesično

Osnovna šola dr. Ivana KorOsnovna šolaca Borovnica

Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje

II. osnovna šola Slovenska Bistrica

Osnovna šola  Sveta Trojica

Osnovna šola Breg 

Osnovna šola Lila

Osnovna šola Mežica

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj

Osnovna šola Sladki Vrh

Center Janeza Levca Ljubljana

Osnovna šola Litija 

Osnovna šola Podčetrtek 

Center Gustava Šiliha Maribor

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice

Osnovna šola Vitanje

Osnovna šola Bizeljsko

 

Srednja šola Ravne na Koroškem

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Šolski center Novo mesto

Gimnazija Celje center

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Jurija Vege Idrija

Srednja zdravstvena šola Celje

Škofijska gimnazija Vipava

III. gimnazija Maribor

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Šolski center Velenje

Srednja Tehnična šola Kranj

Ekonomska šola Murska Sobota

Srednja šola Jesenice

Srednja šola Domžale

Gimnazija Jesenice

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Srednja ekonomska šola Novo mesto

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Gimnazija in SŠ za kemijo in farmacijo Ruše 

Gimnazija Veno Pilon Ajdovščina

Regijsko študijsko središče v Celje

Srednja šola Zreče

Pedagoška fakulteta Maribor

Srednja šola za trženje in dizajn MB

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Fakulteta za zdravstvene vede 

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Gimnazija Lava

I. gimnazija Celje

Višja šola za gostinstvo in turizem 

 

Vrtec Štore

Vrtec Zarja 

Vrtec Prebold

Vrtec Anice Černejeve

Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Vrtec Vesela hiša

Vrtec Fram

Vrtec pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Zasebni vrtec Zarja Kamnik

Vrtec Anice Černejeve Celje

Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem

Vrtec Domžale

Vrtec Brestanica

Vrtec Tončke Čečeve Celje

Prijavi se na Tehnopark novice

S prijavo na e-novice se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov v tržne namene.