Varstvo osebnih podatkov

Zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje zavod, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

Katalog informacij javnega značaja

 

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o javnem zavodu Teho park Celje, ki izvira iz delovnega področja zavoda ter drugih področij, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Datum prve objave kataloga: 09.11.2020

Datum posodobitve kataloga: 20.01.2022

Na sedežu zavoda je na razpolago katalog v tiskani obliki.

 

Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja povezava

 

Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov:

Javni zavod Tehno park Celje, Gubčeva ulica 1, 3000 Celje

 Podatki o javnem zavodu Tehno park Celje
 

Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja

Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je odgovorna oseba družbe direktor, posameznih enot pa so pooblaščeni njihove vodje.

 

Druge informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja s področja dela javnega zavoda Tehno park Celje so dosegljive na spletni strani TPC v rubrikah: Kontakt, Javni zavod Tehno park, Varstvo podatkov, Vstopnice in Aktualne delavnice.

 

AKCIJSKI NAČRT ZA ENAKOST SPOLOV

Namen Akcijskega načrtna za enakost spolov Tehno parka Celje je izboljšanje in nadgrajevanje zastopanosti in enake možnosti zastopanosti obeh spolov na vseh področjih delovanja Tehno parka Celje.

OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obveščamo vas, da se na območju Tehno parka Celje izvaja videonadzor.

 

Videonadzor izvaja javni zavod Tehno park Celje, ki ga zastopa direktorica Andreja Erjavec. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

 

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju javnega zavoda Tehno park Celje.

 

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na tel. št. : 03 828 20 90 ali po elektronski pošti : tehnopark@celje.si.

 

Posnetki video nadzornega sistema se shranjujejo 30 dni.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Center za pravno pomoč d.o.o., Maja Krivec, univ. dipl. prav., dosegljiva na tel. št. 059 350 911 oz. e-pošti maja@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda pod razdelkom varstvo osebnih podatkov.

Prijavi se na Tehnopark novice

S prijavo na e-novice se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov v tržne namene.